ÜNİVERSİTEMİZDE ÇİFT ANADAL (ÇİFT DİPLOMA) EĞİTİM İMKÂNI

Atılım Üniversitesi, başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme ve diploma alma olanağı sunmaktadır. Çift Anadal Programı ile eğitimini başarıyla sürdüren öğrencilerin ilgi duyduğu başka bir alanda da uzmanlaşmasına fırsat verilmektedir. Kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedir. Çift Anadal Programı lisans programının tüm derslerini kapsamaktadır. Öğrencilerimiz kendi lisans programlarının en erken üçüncü, en geç beşinci döneminde programa müracaat edilebilmektedir.

 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAM YÖNERGESİ

 

 

ÜNİVERSİTEMİZDE YANDAL EĞİTİM İMKÂNI

Atılım Üniversitesi, başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme ve sertifika alma olanağı sunmaktadır. Yandal Programı ile eğitimini başarıyla sürdüren öğrencilerin ilgi duyduğu başka bir alanda da uzmanlaşmasına fırsat verilmektedir. Kendi bölümlerinin lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerimiz yandal programına kabul edildiklerinde, fakülte yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Öğrencilerimiz kendi lisans programlarının en erken üçüncü, en geç altıncı dönem başında yandal programına müracaat edilebilmektedir.

 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ