Üniversitemiz 5 Yıl Süresince Tam Akredite Oldu
Üniversitemiz 5 Yıl Süresince Tam Akredite Oldu

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında (KAP) 5 yıl süre ile “Tam Akredite” olarak, ülkemizde bu hakkı elde eden altı vakıf üniversitesi arasında yer aldı. 

Ülkemizdeki devlet üniversitelerinden 7’si koşullu, 6’sı tam olmak üzere toplam 13 devlet üniversitesi YÖKAK tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yıl 25. Yılını kutlayan üniversitemiz ülkemizdeki 210 üniversite arasında bu başarıyı gösteren az sayıda üniversite arasında yer aldı.

YÖKAK tarafından ilk kez 2020 yılında uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programına ilk yıl başvuran 60, ikinci yıl 23 üniversite başvuru yapmasına karşın tam ve koşullu olmak üzere akredite edilen toplam 19 üniversite bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ başkanlığında yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kurumsal Gelişim ve Planlama departmanı, akademik ve idari birimleri ile geçirilen yoğun çalışma döneminin ardından YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme ile Atılım Üniversitesi 5 yıl süre ile Kurumsal Akreditasyon onayı (Tam Akreditasyon) almaya hak kazandı. 

Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal/uluslararası düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor. 

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA), Amerikan Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu (CHEA), Amerikan Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu (CHEA), İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Derneği (IQA), Yüksek Öğrenimde Uluslararası Kalite Güvence Ajansları Ağı (INQAAHE) vb. önemli kuruluşlar tarafından da tanınıyor. Kurumsal Akreditasyon Programı ile akredite olan kurumlar uluslararası görünürlük ve diplomalarının uluslararası geçerliliği konusunda rekabet avantajı elde ediyor.

Atılım Üniversitesi iş süreçlerinin verimliliği, idari ve akademik çalışanların entegrasyonu, teknolojik yeniliklerin sürdürülebilirliği ve organizasyonel mimarinin sürekli iyileştirilmesini esas alan bir çalışma modeli benimsedi. 

Atılım Üniversitesi çeyrek asırlık yükseköğretim yolculuğunda elde ettiği akreditasyon ile yükseköğretim camiasındaki öncü rolünü güçlendirerek yoluna devam ediyor. 

Akreditasyon sürecinde katkısı olan tüm mensuplarımızı kutluyoruz.