Ücretler

2023-2024 Akademik Yılı Yeni Kayıt

Öğretim Ücreti Tablosu 

 

 

* Öğrencilerimiz öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödeyebilecekleri gibi, bahar dönemine ait öğretim ücretini bahar dönemi öncesinde enflasyon oranına bağlı olarak artırılmış tutar üzerinden de ödemeyi tercih edebilirler. 
* 2023-2024 akademik yılında kayıt olan öğrencilerimiz için öğretim ücretine yapılan artışlarda, gerçekleşen maliyet artış oranları dikkate alınır.
* Ödeme yöntemlerimize ilişkin bilgiler için tıklayınız

YKS ve DGS Kılavuzlarında bulunan aşağıdaki Bk.64 koşulu ile ilgili olarak Üniversitemizde yapılan uygulama:

  • Bk. 64 : "Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS / DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir."

  • Açıköğretim programları dahil herhangi bir 4 veya daha fazla yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler %100 burslardan ve bu yönetmeliğin 3. Maddesinin C) bendinde düzenlenen Akademik Başarı Bursu ile diğer burs ve indirimlerden yararlanamaz. Kayıt oldukları yılın ÖSYM Kontenjan ve Yerleştirme Kılavuzunda ilan edilen burssuz (ücretli) öğrenci kontenjanı bulunmayan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler en düşük burs oranında indirimden yararlanabilirler.

  • Daha önceki yıllarda Üniversitemiz lisans programlarından kaydını sildirmiş/silinmiş öğrenciler ile halen Üniversitemizde bir lisans programına kayıtlı iken YKS sınavı sonucuna göre yeniden Üniversitemize yerleştirilen ve kayıt olan öğrenciler %100 burslardan ve bu yönetmeliğin 3. Maddesinin C) bendinde düzenlenen Akademik Başarı Bursu ile diğer burs ve indirimlerden yararlanamaz. Kayıt oldukları yılın ÖSYM Kontenjan ve Yerleştirme Kılavuzunda ilan edilen burssuz (ücretli) öğrenci kontenjanı bulunmayan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler en düşük burs oranında indirimden yararlanabilirler.

 

2023-2024 AKADEMİK YILI YENİ KAYIT YAPTIRACAK PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UÇUŞ ÜCRETLERİ

ÖDEME DÖNEMİ

DERS KODU

DERSİN ADI

%10 KDV DAHİL ÜCRET

2.DÖNEM

PLT120

PPL(A) Uçuş Uygulamaları

15.345 EURO

3-4.DÖNEM

PLT210

(NR) Gece Uçuş Uygulamaları

2.970 EURO

PLT212

PIC Uçuş Uygulamaları – I

10.760 EURO

5.DÖNEM

PLT214

PIC Uçuş Uygulamaları – II

7.150 EURO

6.DÖNEM

PLT304

(IR) Aletli Uçuş Uygulamaları

10.175 EURO

PLT306

CPL(A) Uçuş Uygulamaları

9.240 EURO

7.DÖNEM

PLT308

(ME) Çok Motor Uçuş Uygulamaları

8.360 EURO

 

 

TOPLAM :

64.000 EURO

 

Pilotaj bölümü eğitiminde tam burslu kayıt olan öğrenciler eğitim ücreti ve uçuş eğitim ücretinden muaf tutulacaktır.

Uçuş eğitim ücretleri EURO olarak T. İş Bankası aracılığı ile ödeme yapılmaktadır.

Pilotaj Bölümü dersleri Teorik ve Uçuş Uygulamaları derslerinden oluşmaktadır.

Teorik dersler için Üniversite tarafından her yıl için belirlenen Türk Lirası öğrenim ücreti, “Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üniversite hesabına yatırılarak kayıt yaptırılması gerekmektedir. İlgili yönetmelik  için Mevzuat linkini tıklayınız.

Hava aracı ve/veya simülatör ile yapılan Uçuş Uygulamaları dersleri için yukarıdaki tabloda yer alan Euro ücretler, dönem kaydı yaptırılırken Pilotaj Bölümü öğrenim ücreti yanında, ayrıca ödenerek ders kaydının yaptırılması gerekmektedir. 

Öğrenciler Uçuş Uygulamaları dersleri için belirlenen program ve planlama günlerinde Uçuş Uygulamaları derslerine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin herhangi bir haklı mazeret bildirmeksizin planlanan uçuşa katılmaması halinde katılmadığı her bir uçuş için yapacağı ilave uçuş bedeli ayrıca tahsil edilir.

Müfredat kapsamında ilgili uygulamalı ders için belirlenen uçuş saatleri dışında yapılacak tüm uçuşlar (Ekstra/İlave Uçuş / Eğitim Tekrarı / Tazeleme / Lisans Yenileme/Difference) ayrıca ücretlendirilir ve Üniversite’ ye ödenir. Bu uçuşlar için alınacak ücretler Üniversite tarafından her bir dönem için ayrıca belirlenir. Bunun dışında Uygulamalı uçuş eğitimi kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kontrol ve denetim uçuşları için alınacak ücretler “Pilotaj Bölümü İçin Uçuş Eğitimi Ücreti” kapsamına dâhil olmayıp, öğrenci tarafından ilgili kişi yahut kuruma ayrıca ödenir.    

Pilotaj Bölümü Uçuş Eğitimi Ücretleri artışlarında;  gerçekleşen maliyet artış oranları dikkate alınır.